Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Adatigénylés

Tisztelt Adatigénylő!

A kihirdetett járványügyi vészhelyzet miatt a közérdekű adatigénylés személyes előterjesztésének lehetőségét szüneteltetjük. Kérjük, hogy adatigénylését elektronikus úton (e-mail cím: emvizig@emvizig.hu) küldje meg Igazgatóságunk részére.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a vízjogi engedélyeztetési eljárásokhoz kapcsolódóan a VIZEK Keretrendszeren keresztül is van lehetőség adatszolgáltatást kérni (https://vizek.vizugy.hu).

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak, mint közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott kivételekkel bárki megismerhesse. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság vonatkozásában irányadó közérdekű adatigénylési rendről a csatolt "Közérdekű adatigénylés rendje az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságon" tárgyú dokumentum tájékoztatja az adatigénylőket. Az adatigénylő lapot az 1. számú melléklet tartalmazza.

Közérdekű adatigénylés rendje az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságon.pdf

1. melléklet_adatigénylő lap.doc

2_a melléklet adatszolgáltatási kérelem visszaigazolása_ISO.doc

2_b melléklet adatszolgáltatási kérelem visszaigazolása.doc

3_a melléklet adatszolgáltatási kérelem teljesítése_ISO.doc

3_b melléklet adatszolgáltatási kérelem teljesítése.doc


Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva