Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Az ÉMVIZIG szakaszmérnökségei. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Hór-völgyi tározó. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Poroszló - gátfelügyelőség. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Laskó őrtelep. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Egerszalók - hőforrás. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Egerszalók - hőforrás. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Újlőrincfalva szivattyűútelep. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Tisza-tó. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Tiszabábolna - szivattyútelep. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Tiszabábolna - szivattyútelep. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Nagytálya. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Egri Szakaszmérnöksége

Az Egri Szakaszmérnökség működési területe 1.800 km2, székhelye Eger, ahol a szakaszmérnökség központja is található.

Két megye területén helyezkedik el, BAZ. megye Ny-i részén, illetve Heves megye K-i, DK-i részén. Heves megyében 36 település (1 megyei jogú város, 3 város és 32 község), Borsod megyében 29 település (2 város, 27 község) tartozik a szakaszmérnökséghez.

A vízfolyások ÉNy-DK-i irányúak, Magyarország területén erednek, teljes vízgyűjtő területük az országhatáron belül van.

Dombvidéki területen kizárólagos állami tulajdonú és igazgatósági kezelésbe tartozó vízfolyás a Laskó patak, Eger patak, Rima patak és a Kácsi patak. Kisvízfolyások hossza 72,78 km.

A síkvidéki terület két belvízi öblözetből áll: Laskó-Csincse (08.01.) és Tiszavalk-Sulymos (08.02.) öblözetek. A vízfolyások a 08.01-es öblözetben: Laskó patak, Csincsa csatorna, Eger csatorna, Rima patak, Kánya patak, Nád ér, Tardi ér, Kácsi-Sályi patak, Csincse övcsatorna és a szivárgó csatornák. Összes hosszuk 170,973 km. A 08.02. öblözet vízfolyásai a Tiszavalki főcsatorna, Sulymos főcsatorna, és a szivárgó csatornák. Összes hosszuk: 56,777 km.

A belvízi öblözetekből a Tisza-tóba illetve a Tisza folyóba jutnak a vizek, részben gravitációsan, részben pedig szivattyúkkal történő vízátemeléssel. A szivattyútelepek a Tisza jobb parti árvédelmi töltése mellett találhatók Újlőrincfalva, Poroszló, Tiszavalk, Tiszabábolna, Tiszadorogma és Ároktő térségében. Összes vízszállító kapacitásuk 20,86 m3/s.

A szakaszmérnökségen elsőrendű árvízvédelmi töltések épültek ki a Tisza jobb partján, illetve a Tiszába gravitációsan befolyó vízfolyások torkolati szakaszain. A kiépített védtöltés szakaszok hossza 69,161 km.

A Szakaszmérnökség kezelésébe tartozik három tározó, kettő a dombvidéki területen (Laskóvölgyi, Hórvölgyi tározók), egy pedig a síkvidéki területen (Geleji tározó). Ezek többcélú tározók, elsősorban árvízcsúcs-csökkentés céljából létesültek, de öntözési célokat, halászati-horgászati, valamint rekreációs feladatokat is ellátnak. A tározók üzemvízszintnél tárolt összes térfogata 12,53 millió m3.

A szakaszmérnökség területét két természetvédelmi terület érinti: Hortobágyi Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park azon belül két tájvédelmi körzet a Borsodi Tájvédelmi Körzet és a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet.

A szakaszmérnökségnek három területi felügyelősége van: a Hór-völgyi tározónál meder-, Nagytályán csatorna, Poroszlón pedig gátfelügyelőség, ami egyben árvédelmi központ is. A Gátőrtelepek száma öt, négy csatorna-őrtelep, egy mederőr-telep, két tározó-őrtelep található az egység működési területén.

A szakaszmérnökség feladatai:

A kezelésébe tartozó vizek, vízi létesítmények, az alapfeladatok ellátásához szükséges egyéb ingatlanok, építmények és tárgyi eszközök kezelése, üzemeltetése, fenntartása, a felújításukban és fejlesztésük megvalósításában, szervezésében és ellenőrzésében való közreműködés.

Területi vízgazdálkodási, vízminőség védelmi, környezetvédelmi feladatok ellátása.

Árvíz-, és belvízvédekezésben, valamint vízminőségi kárelhárításban való részvétel.

Elérhetőség:

3300 Eger, Klapka u. 1/b.
Telefon: (36)511-420, (30)637-45-60
Telefax: (36)511-421
e-mail: egri.szakaszmernokseg@emvizig.hu


Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva