Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Közbeszerzési tájékoztatás
2014 1. A közbeszerzési eljárás tárgya 2.
Szerződés
3.
A szerződés teljesítésére vonatkozó információk
4.
Előzetes vitarendezési kérelem
5.
Jogorvoslati eljárás
1. Az Országos Közfoglalkoztatási Pályázat keretében foglalkoztatottak számára különböző védőeszközök beszerzése      


2013 1. A közbeszerzési eljárás tárgya 2. Szerződés 3. A szerződés teljesítésére vonatkozó információk 4. Előzetes vitarendezési kérelem 5. Jogorvoslati eljárás
1. "Az Országos Közfoglalkoztatási Pályázat keretében foglalkoztatottak számára különböző védőeszközök beszerzése"      
2. "Hór-völgyi (Mezőkövesdi) árvízcsúcs-csökkentő tározó (8,8 millió m3) teljes körű rekonstrukciójának megtervezése, a rekonstrukció elvégzéséhez szükséges engedélyek megszerzése      
3. Az Országos Közfoglalkoztatási Pályázat keretében foglalkoztatottak számára különböző kéziszerszámok és munkaeszközök beszerzése"        
4. "Az Országos Közfoglalkoztatási Pályázat keretében foglalkoztatottak számára vízügyi műtárgyak és tereptárgyak, vízügyi létesítmények javításához és karbantartásához szükséges különböző tárgyi eszközök beszerzése"      
5. Jégtörőhajók rekonstrukciós munkáinak elvégzése      
6. Projektmenedzseri feladatok ellátása a "Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése - KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0008" című pályázathoz kapcsolódóan      
7. Tervezői művezetés a "Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése" - (KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0008) tárgyú kivitelezés vonatkozásában      
8. FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a "Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése - KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0008" című pályázathoz kapcsolódóan      


2012 1. A közbeszerzési eljárás tárgya 2.
Szerződés
3.
A szerződés teljesítésére vonatkozó információk
4.
Előzetes vitarendezési kérelem
5.
Jogorvoslati eljárás
1. Az Országos Közfoglalkoztatási Pályázat keretében foglalkoztatottak számára vízügyi műtárgyak és tereptárgyak, vízügyi létesítmények javításához, karbantartásához szükséges különböző kéziszerszámok és eszközök beszerzése      
2. Az Országos Közfoglalkoztatási Pályázat keretében foglalkoztatottak számára különböző védőeszközök beszerzése      
3. "Taktaköz-felső árvízvédelmi rendszer fejlesztése" c. (KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006) projekthez kapcsolódó geodéziai feladatok      
4. "Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése" c. (KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0005) projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák (töltés+gátőrtelepek+műtárgyak) + lőszermentesítés+Megvalósulási terv+árvízvédelmi terv+egyéb tervezés + vízügyi szakfelügyelet + hírközlési rendszer fejlesztése + hullámvédő erdősáv kialakítása      
5. "Taktaköz-felső árvízvédelmi fejlesztése" c. (KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006) projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák + lőszermentesítés + egyéb tervezés + vízügyi szakfelügyelet + infokommunikáció      
6. "Alsógagyi záportározó építése a Vasonca-patakon" c. (ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0028) projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák + kiviteli tervek      
7. "Rásonysápberencsi záportározó építése a Vasonca-patakon" c. (ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0014) projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák + kiviteli tervek      
8. "Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése" c. (KEOP-2.1.1/2F-09-11-2011-0005) projekthez kapcsolódó geodéziai feladatok ellátása + művelési ágból való kivonás      
9. "Taktaköz-felső árvízvédelmi rendszer fejlesztése" c. (KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006) projekthez kapcsolódó geodéziai feladatok + művelési ágból való kivonás      
10. "Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése" c. (KEOP-2.1.1/2F-09-11-2011-0005) projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok      
11. "Taktaköz-felső árvízvédelmi rendszer fejlesztése" c. (KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006) projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása      
12. "Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése" c. (KEOP-2.1.1/2F-09-11-2011-0005) projekthez kapcsolódó PR és kommunikációs feladatok      
13. "Taktaköz-felső árvízvédelmi rendszer fejlesztése" c. (KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006) projekthez kapcsolódó PR és kommunikációs feladatok      
14. "Taktaköz-felső árvízvédelmi rendszer fejlesztése" c. (KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006) projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok      
15. Alsógagyi záportározó építése a Vasonca-patakon" c. (ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0028) projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása      
16. "Rásonysápberencsi záportározó építése a Vasonca-patakon" c. (ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0014) projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása      
17. "Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése" c. (KEOP-2.1.1/2F-09-11-2011-0005) projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása        1.
A közbeszerzési eljárás tárgya Dokumentáció
2.
Eljárást megindító hirdetmény (Kbt.17/C.§(1)a) bek.)
3.
Eljárás eredményéről
vagy eredménytelenségéről szóló hirdetmény (Kbt.17/C.§(1)b) bek.)
4.
Megkötött szerződések (Kbt.17/C.§(1)d) bek.)
5.
Hirdetmény szerződés módosításáról (Kbt.17/C.§(1)e) bek.)
1. HUSK 0801-072 Rendezvényszervezési feladatok ellátása  
2. KEOP-7.2.1-2008-0024 és KEOP-7.2.1.1-2008-0029 - Tervezés    
3. KEOP-7.2.1.1-2008-0024, KEOP-7.2.1.1-2008-0029 Projektmenedzsment, RMT és CBA készítése  
4. KEOP-7.2.1.1-2008-0024, KEOP-7.2.1.1-2008-0029 Környezeti hatásvizsgálat készítése  
5.1. ÉMOP-3.2.1/D-2008-0006 A Laskó-patak rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése és az ehhez kacsolódó kiviteli tervek elkészítésére.  
5.2. ÉMOP-3.2.1/D-2008-0010 A Szuha-völgy árvízi rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése és az ehhez kacsolódó kiviteli tervek elkészítésére  
5.3. ÉMOP-3.2.1/D-2008-0011 Karcsa térségi vízrendszer rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése és az ehhez kacsolódó kiviteli tervek elkészítésére.  
6.1. Vadász patak rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. (ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0009)    
6.2. Laskó-völgyi tározó rekonstrukciója kivitelezésimunkáinak elvégzése és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. (ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0010)    
6.3. Nyögő-patak rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. (ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0003)    
6.4. Varbói tározó rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. (ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0003) (Varbói Önkormányzat nevében lefolytatott eljárás)    
7. Tiszadorogmai szivattyútelep rekonstrukciója (ÉMOP-3.2.1-D-09-2010-0004)    
8. Gyöngyös Nagy-Patak Gyöngyös város belterületi szakaszának rekonstrukciója (ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0006)    
9. Vízgazdálkodási létesítmények rekonstrukciója kivitelezési munkáinak mérnök - műszaki ellenőri feladatai  
10. Vízgazdálkodási létesítmények rekonstrukciója megvalósítási munkái során a PR és kommunikációs tevékenység ellátása  
11. Védképesség visszaállítása a Hernád és a Tarna menti árvízvédelmi szakaszokon  
12. Védképesség visszaállítása a Bódva menti víztartó depóniákon  
13. Védképesség visszaállítása a Sajó, a Hernád és a Tarna menti árvízvédelmi szakaszokon  
14. Védképesség visszaállítása a Tolcsva, a Szerencs, a Tarna és a Parádi-Tarna patakok medrének és depóniáinak helyreállításával  
15. Védképesség helyreállítása a Vadász és a Bán-patakok medrének és depóniáinak helyreállításával  
16. Felsőzsolcán és környékén tervezett, árvízkárok megelőzését szolgáló beruházások kivitelezése
17. A Felsőzsolcán és környékénn tervezett, árvízkárok megelőzését szolgáló tervezői feladatok ellátása
18. A Felsőzsolcán és környékén tervezett, árvízkárok megelőzését szolgáló műszaki ellenőri feladatok ellátása
19. KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0017 Takta-övcsatorna természetvédelmi rehabilitációja Kesznyéten és Tiszalúc között
20. ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0008 Gyöngyös Nagyrédei-tározó rehabilitációja, környezetfejlesztése
21. ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0005 "Hangony-patak rekonstrukciója a torkolattól Ózd város felső végéig"
22. KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0017 "Takta-övcsatorna természetvédelmi rehabilitációja Kesznyéten és Tiszalúc között" c. projekt műszaki ellenőri feladatai
23. KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0017 "Takta-övcsatorna természetvédelmi rehabilitációja Kesznyéten és Tiszalúc között" c. projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok
24.Független mérnök-műszaki ellenőri feladatok ellátása: 1. rész: "Gyöngyös, Nagyrédei tározó rehabilitációja, környezetfejlesztése - ÉMOP-3.2.1./D-09-2010-0008" c. pályázathoz kapcsolódóan 2. rész: "Hangony-patak rekonstrukciója a torkolattól Ózd város felső végéig - ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0005" c. pályázathoz kapcsolódóan
24.Hangony-patak rekonstrukciója a torkolattól Ózd város felső végéig - ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0005" c. projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok elvégzése
A dokumentumok új ablakban jelennek meg. Letöltéshez válassza ki a Cél mentése másként menüpontot a jobb egérgomb hatására megjelenő menüből.


Közbeszerzési információk
Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva