Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Panaszokkal és közérdekű bejelentések kezelésével kapcsolatos tájékoztató


A kihirdetett járványügyi vészhelyzet miatt a panasz, vagy közérdekű bejelentés személyes leadására nincs lehetőség.

Panasz, vagy közérdekű bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség:

 1. 1. Szóban:
  • személyesen: a kihirdetett járványügyi vészhelyzet miatt szünetel
  • telefonon: 46/516-600-as telefonszámon

 2. 2. Írásban:
  • postai úton: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
  • faxon: 46/516-601

 3. 3. Elektronikus úton:

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság hatáskörét az alábbi jogszabályok szabályozzák:

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
 • a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 8. pontja határozza meg.

Tájékoztatás a szóban tett közérdekű bejelentésről felvett adatlap másodpéldányának átvételéről

A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést írásba kell foglalni. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról - a megtett intézkedések kivételével - másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldány a bejelentő által ügyfélfogadási időben személyesen átvehető; az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia és az átvételt igazolnia kell.Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva