Pályázati eredmény

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság által az alábbi iktatószámokkal és jeligékkel kiírt egyfordulós nyilvános pályázati eljárások eredményesnek minősültek:

A nyertes ajánlattevőkkel az ÉMVIZIG határozott időtartamra bérleti szerződést kötött.

Az É2018-0523-001/2018. számon "Tiszakarád-Györgytarló bérlet" jeligével kiírt nyilvános pályázati eljárásban, valamint az É2018-1384-001/2018 számon "Gyöngyös kaszálóbérlet" jeligével kiírt nyilvános pályázati eljárásban pályázat nem érkezett.