Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

egyfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében bérbe adja

a Magyar Állam tulajdonában és az ÉMVIZIG - Kiíró - vagyonkezelésében lévő

azaz összesen 7 ha 5000 m2 nagyságú ingatlanrészt, amely területeket a pályázati felhívás 5. számú mellékletét képező térképmelléklet tartalmazza.

A pályázati kiírás letölthető dokumentumai:

Pályázati felhívás Bodrogolaszi-Sárospatak kaszálóbérlet.pdf

bérleti szerződés tervezete Bodrogolaszi-Sárospatak kaszálóbérlet.doc

2. sz. melléklet PÁLYÁZATI AJÁNLAT magánszemély.docx

3. sz. melléklet PÁLYÁZATI AJÁNLAT cég.docx

4. sz. melléklet ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT.docx

Bodrogolaszi-Sárospatak térképmelléklet.pdf

Ajánlattételi határidő: 2019. július 29. napja 9 óra 30 perc