Pályázati felhívás

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

egyfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében bérbe adja

a Magyar Állam tulajdonában és az ÉMVIZIG "Kiíró" vagyonkezelésében lévő Miskolc 4432/14 hrsz-ú, Besenyői u. 30. szám alatti 3 ha 3887 m2 alapterületű ingatlanon lévő egyenként 12,5 m2 nagyságú rakodó területrészek közül a térképmellékleten 7., 8., 9. sorszám alatt jelölt területeket, mely területrészeket a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező térképmelléklet tartalmazza.

Ajánlattételi határidő: 2019. április 25. napja 9 óra 30 perc


Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás 2019.pdf

Térképmelléklet Besenyői út.pdf

2. sz. mell. bérleti szerződés tervezete.doc

3. sz. melléklet PÁLYÁZATI AJÁNLAT magánszemély.docx

4. sz. melléklet PÁLYÁZATI AJÁNLAT cég.docx

5. sz. melléklet ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT.docx