Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Az ÉMVIZIG szakaszmérnökségei. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Az ÉKÖVÍZIG sárospataki szakaszmérnöksége - védelmi központ. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Szivattyútelep. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
Szivattyútelep. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!
A Rákóczi-vár a Bodrog-folyó partján. Kattintson a képre a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez!

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Sárospataki Szakaszmérnöksége

A Sárospataki Szakaszmérnökség működési területe 1 275 km2.

A működési területét Északon az országhatár, valamint a Zempléni-hegyvonulat, Nyugaton a Zempléni-hegyek vízválasztója, Keleten és Délen a Tisza folyó határolja.

A működési terület magában foglalja a Bózsva-, Tolcsva-, Hercegkúti és Bényei-patakok teljes vízgyűjtőjét, a Ronyva-patak Magyarország területére eső vízgyűjtőjét, valamint a Tisza és a Bodrog összefolyása fölött elhelyezkedő tájegység, a Bodrogköz Magyarország területére eső részét.

A szakaszmérnökség működési területén 3 város és 57 község fekszik. A Tisza folyó nem képez közigazgatási határt, így a szabolcsi településekhez (Tímár, Balsa, Vencsellő, Tiszabercel, Tiszatelek) tartozó területek is beleesnek a működési területbe.

A szabolcsi területek a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, míg a többi terület a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területét képezi.

A szakaszmérnökség tevékenysége során ellátja a saját kezelésű állami főműveken a fenntartási, üzemeltetési feladatokat. Szervezi és irányítja a területén a vízkárelhárítási, vízminőségvédelmi tevékenységet és gondoskodik a vízgazdálkodási koordinációról. Biztosítja az éves feladattervében meghatározott fenntartási, üzemelési munkák megfelelő színvonalú, gazdaságos végrehajtását.

A területére eső vízügyi kezelésű dombvidéki vízfolyások hossza 74,3 km.

Az árvízvédelmi töltésekkel határolt síkvidéki területek jellegzetessége, hogy a tiszalöki duzzasztás miatt a gravitációs vízkivezetés lehetősége a Felsőberecki-főcsatorna kivételével megszűnt. Az összesen 154,8 km hosszúságú vízügyi kezelésben lévő belvízelvezető csatornák által összegyűjtött vizeket 6 db szivattyútelep emeli a befogadóba, melyek teljes kapacitása 36,4 m3/sec.

A szakaszmérnökség működési területére három árvízvédelmi szakasz esik.

A 08.05/I és a 08.05/II. árvízvédelmi szakaszt a Tisza jobbparti védtöltés Zalkod-Zemplénagárd közötti szakasza alkotja, melynek hossza 67,9 km.

A 08.11-es árvízvédelmi szakaszt a Bodrog folyó magyarországi szakaszára eső árvízvédelmi töltések alkotják, melyek teljes hossza 64,8 km, ebből 13,1 km a Bodrog jobbparti települések árvízmentesítését biztosítja Bodrogkeresztúr és Sárospatak között.

Az árvízvédekezési munkák területi irányítása a Sárospatakon, Cigándon és Balsán lévő árvízvédelmi központokból történik.

Az árvízvédelmi szakaszokon 18 db gátőrjárás, míg a síkvidéki területeken 6 db csatornaőrjárás került kialakításra.

Az őri munkák területi irányítása 5 felügyelőség keretén belül történik.

Elérhetőség:

Cím: 3950 Sárospatak, Táncsics u. 5
Telefon: (47)513-140
Telefax: (47)513-141
Email: sarospataki.szakaszmernokseg@emvizig.hu


Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva