Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Szakértői tevékenység

Az Igazgatóság a 341/2004. (XII.22.) Korm. rendelet alapján, az alábbi szakterületeken vállal szakértői szolgáltatását kiemelten önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, illetve egyéb a környezetvédelem és vízgazdálkodás területén tevékenykedő szervezetek részére:

I. Környezetvédelmi szakágazat

I.1. Hulladékgazdálkodás

 • Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítése
 • Egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése
 • Állati hulladék kezelése
 • Hasznosítható hulladékok be- és visszagyűjtése illetve hasznosítása
 • Hulladéklerakók rekultiválása

I.2. Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelme érdekében

II. Vízügyi szakágazat

II.1. Árvízvédelmi és folyógazdálkodási szakágazat

Folyókkal és vízfolyásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás (árvízszintek, mederszelvények, hidrológiai adatok, szabályozási művek, stb.)

Folyókat és vízfolyásokat érintő tervezői egyeztetések, műszaki meghatározások, szakvélemények készítése az alábbi területeken:

 • folyó keresztezés, megközelítés (hidak, légvezetékek, termékvezetékek, stb.)
 • mederkotrás, kavicskitermelés
 • folyami szabad fürdőhelyek
 • hajó és kikötők, zárt vízisport pályák, stb.
 • vízkivétel, vízbevezetés, vízerő hasznosítás
 • és a folyógazdálkodást érintő egyéb beavatkozások.

Árterületekkel, árvízvédelmi művekkel kapcsolatos adatszolgáltatás árvízszintek (MÁSZ, LNV) árvizek gyakorisága, tartóssága, védvonal adatok, vízjárta területek meghatározása, stb.

Ártereket, árvízvédelmi műveket érintő tervezési egyeztetések, műszaki meghatározások, szakvélemények készítése:

 • árvízvédelmi rendszerek, művek kialakítása
 • töltés keresztezések, töltés megközelítések, (hidak, légvezetékek, termékvezetékek, stb.)
 • korona és töltés előterek igénybevétele (közlekedés, stb.)
 • kerékpárút tervezés
 • vízkárelhárítási tervezés
 • hullámtér használatok, hasznosítások
 • település-, térségfejlesztési tervezés
 • árvízi veszélyeztetettség megítélése

II.2. Víziközmű szakágazat

Kommunális rendszerek

Vízellátás

 • Vízbeszerző létesítmények, vízkivételi művek;
 • Vízkezelő rendszerek, vízkezelési technológiák;
 • Vízellátó hálózatok;
 • Víztároló műtárgyak.

Szennyvízelvezetés, tisztítás

 • Szennyvízgyűjtő, kezelő létesítmények: szennyvízcsatorna hálózatok, szennyvíz-előtisztító művek, szennyvíztisztító művek, természetközeli szennyvíztisztítási módok, egyedi szennyvíztisztítási megoldások, kisberendezések,
 • Iszapkezelő-, hasznosító létesítmények;
 • Folyékony hulladék ártalmatlanítása.

Ipari, mezőgazdasági és intézményi rendszerek

 • Vízbeszerzés: vízbeszerző létesítmények, vízbeszerzési módok;
 • Vízkezelés: vízkezelő létesítmények, vízkezelési technológiák;
 • Belső vízelosztó hálózatok;
 • Vízhasználatok;
 • Belső szennyvízelvezető-, tisztító rendszerek;
 • Csapadék, és hővel szennyezett vizek elvezetése;
 • Technológiai szennyvíz előkezelés, tisztítás;
 • Technológiai és szennyezőanyag visszatartás, korszerű technológiák alkalmazása.

II.3. Vízkészletgazdálkodási szakágazat

 • Vízbeszerzés, mennyiségi szabályozás;
 • Vízkivételi lehetőségek felszíni és felszín alatti vízkészletekből, a mennyiségi szabályozás kérdéseinek vizsgálata;
 • Tározási lehetőségek felmérése, hidrológiai értékelése;
 • Kármentesítési tevékenység és felszín alatti vizeket érintő bányászati tevékenység monitoring rendszerének tervezése;
 • Hévízgazdálkodás, karsztvízgazdálkodás;
 • Az ivóvízellátást szolgáló létesítmények hidrogeológiai védőidom lehatárolásával kapcsolatos kérdések vizsgálata;
 • Vízkárelhárítás események során lokalizációs tervek készítése;
 • Vízhasználatok;
 • Tájrendezéssel, tájrehabilitációval kapcsolatos munkarészek;
 • Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés;
 • Sík- és dombvidékei kisvízfolyások monitoring rendszerének kialakítása, a kapott adatok hidrológiai értékelése, előjelzési módszerének kidolgozása;
 • Vízminőségi kárelhárítás.

II.4. Vízrendezési szakágazat

Vízrendezés

 • Belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezetés;
 • Sík-, domb- és hegyvidéki területek vízrendezése;
 • Tározók (záportározók, dísz-, jóléti tározók) kialakításával, rekonstrukcióval kapcsolatos kérdések;
 • Hidak, átereszek, vízrendezési létesítmények;
 • Szivattyútelepek, átemelő telepek kérdésköre;
 • Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés;
 • Belvízvédekezés és helyi vízkárelhárítás;
 • Csapadékvízgyűjtő hálózatok és műtárgyak.

Vízhasznosítás

 • Öntöző telepekkel, halastavakkal kapcsolatos kérdéskörök;
 • Vízkivételek
 • Ökológiai vízbiztosítás kérdésköre;
 • Vízkorlátozás, aszálykár-elhárítás.
Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva