Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Tájékoztató
az ÉMVIZIG működési területén megvalósuló 2013. évi közfoglalkoztatási programokról

Igazgatóságunk több mint 15 éve vesz részt sikeresen a közmunkaprogramok, közfoglalkoztatási programok megvalósításában. 1997-től immár a huszonhatodik program megvalósítását bonyolítjuk. 2013. évben két közfoglalkoztatási program lebonyolításában vettünk, veszünk részt.

2013. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

Időtartama: 2013. március 1. - 2013. október 31.

Célja: A közfoglalkoztatás célirányos igénybevételével az ár- és belvízvédelmi, valamint helyi vízkár elhárítási műveink fenntartottsági szintjének emelése. Olyan feladatok elvégzése, melyekre az elmúlt évek pénzügyi forrásai nem adtak lehetőséget, továbbá olyanokat, melyekre a műszaki kiépítettség nem adott lehetőséget. Pl: ősállapotú medrek rendezése.

Fő célkitűzések:

 • Gépi erővel nem kaszálható ár és belvízvédelmi művek legalább egyszeri/év gaztalanítása.
 • Kisvízfolyások és belvízvédelmi csatornák eddig gyakorlatilag műveletlen szakaszain cserjeirtás (adott esetben akár évente többször is).
 • A géppel fenntartható felületek mellett a hozzá tartozó "nedves" felületek kézi tisztítása (pl: láncos kaszálás)
 • Árvízvédelmi célokat szolgáló erdőkészletekben a mindenkori aktuális feladatok ellátása (cserjeápolás, pótlás, stb).
 • Töltéskoronák állagának javítása, a biztonságos védekezés elősegítése érdekében
 • Megfelelő színvonalon a védekezéshez szükséges töltéstartozékok pótlása, javítása
 • Előterek, szivárgók tisztítása
 • Keresztező műtárgyak, zsilipek, átereszek tisztítása, üzemképességének biztosítása.
 • "Szakmai" brigádok felállításával, őrtelepeink, magas- és mélyépítési műtárgyaink állapotának, védképességének javítása.
 • Műszaki Biztonsági Szolgálat, Hajózási Szolgálat, Tiszalöki Vízlépcső esetében fenntartási forrás hiányában adódó feladatok ellátása.

Foglalkoztatott létszám: átlag 2789 fő. (max.: 3557 fő)

A közfoglalkoztatási programban érintett települések száma: 236 db.

Elvégzett főbb munkák:

Cserjeirtás vízügyi létesítmények környezetében: 324 ha

Kaszálás, parlagfű irtás: 3302 ha

Nádirtás vízfolyások partján: 63 ha

Gáttestek karbantartása - korona-, rézsűrendezés, füvesítés: 408553 m2

Védelmi központok, őrházak, telephelyek karbantartása: 77289 munkaóra

Adminisztráció: 106147 munkaóra

Hulladékgyűjtés, uszadék kiszedés, folyóparttisztítás: 168676 munkaóra

Egyéb: 31953 175227 munkaóra

Erdők ápolása: 187 ha.

(fényképek az elvégzett munkákról: 10 db)

2013. évi Téli Országos Közfoglalkoztatási Program

Időtartama: 2013. november 1. - 2014. április 30.

Célja: A közfoglalkoztatás célirányos igénybevételével az ár- és belvízvédelmi, valamint helyi vízkár elhárítási műveink fenntartottsági szintjének emelése. Szivattyútelepek, gátőrházak, őrtelepek karbantartási munkálatainak biztosítása, a korábbi program során megkezdett munkák folytatása.

Fő célkitűzések:

 • Gépi erővel nem kaszálható ár és belvízvédelmi művek gaztalanítása.
 • Kisvízfolyások és belvízvédelmi csatornák eddig gyakorlatilag műveletlen szakaszain a cserjeirtás folytatása.
 • A géppel fenntartható felületek mellett a hozzá tartozó "nedves" felületek kézi tisztítása.
 • Árvízvédelmi célokat szolgáló erdőkészletekben az aktuális feladatok ellátása (cserjeápolás, pótlás, stb).
 • Töltéskoronák állagának javítása, a biztonságos védekezés elősegítése érdekében
 • A védekezéshez szükséges töltéstartozékok pótlása, javítása
 • Előterek, szivárgók tisztítása
 • Keresztező műtárgyak, zsilipek, átereszek tisztítása, üzemképességének biztosítása.
 • "Szakmai" brigádok felállításával, őrtelepeink, magas- és mélyépítési műtárgyaink állapotának, védképességének javítása.
 • Műszaki Biztonsági Szolgálat, Hajózási Szolgálat, Tiszalöki Vízlépcső esetében fenntartási forrás hiányában adódó feladatok ellátása.

Foglalkoztatott létszám:

2013. november - december hónapokban: 1301 fő

2014. január - április hónapokban: 1724 fő

A program keretében 839 fő képzésére kerül sor.

A képzések időtartama: 2013. december 1.- 2014. március 31.

A közfoglalkoztatási programban érintett települések száma: 189 db.

Tervezett főbb tevékenységek:

Cserjeirtás vízügyi létesítmények környezetében: 333 ha

Kaszálás, parlagfű irtás: 131 ha

Nádirtás vízfolyások partján: 44 ha

Gáttestek karbantartása - korona-, rézsűrendezés, füvesítés: 255143 m2

Védelmi központok, őrházak, telephelyek karbantartása: 12528 munkaóra

Adminisztráció: 45397 munkaóra

Hulladékgyűjtés, uszadék kiszedés, folyóparttisztítás: 99072 munkaóra

Egyéb: 47074 munkaóra

Erdők ápolása: 125 ha.
Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva