Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Az integrált vízgazdálkodás

Az integrált vízgazdálkodás egy koordinált, célirányos folyamat, amely a folyókon, tavakon a fejlesztési és felhasználási kezdeményezéseket hivatott szabályozni.

A Globális Víz Partnerség szerint: „az integrált vízgazdálkodás olyan folyamat, amely a víz, a terület és a kapcsolatos készletek összehangolt fejlesztését és gazdálkodását teszi lehetővé, annak érdekében, hogy az egyenjogúság szem előtt tartásával az ebből származó gazdasági és társadalmi jólétet, anélkül, hogy a létfontosságú ökoszisztémák fenntarthatóságát megsértenék.” Az integrált vízgazdálkodás egyszerre jelenti a különböző tudományágakból származó tudások alkalmazását valamint az összes érintett bevonását a folyamatokba. Az integrált vízgazdálkodás célja hatékony, igazságos, fenntartható megoldások kidolgozása és végrehajtása a vízproblémákra. Az integrált vízgazdálkodás a vízkészletek megfelelő gazdálkodását és fejlesztését biztosító, átfogó, részvételen alapuló tervezési és végrehajtási eszköz, ami biztosítani igyekszik az egyensúlyt a társadalmi és gazdasági szükségletek között valamint az ökoszisztéma védelmét a jövő generáció számára.

Az integrált vízgazdálkodás alapja a vizet használók kölcsönös egymásra utaltsága. A számos felhasználó - pl. mindennapi szükségletek, mezőgazdaság, ipar, turizmus stb. - koordinált fellépése szükséges a fenntarthatósághoz. Az integrált vízgazdálkodás alkalmazása egy olyan nyitott, rugalmas folyamat, amely biztosítja a vízkészletet érintő szektorok döntéshozóinak kommunikációját és az összes érintett bevonását a vízzel kapcsolatos kihívásokkal összefüggő döntések meghozatalába.

Vízgyűjtő-gazdálkodás

Integrált vízkészlet-gazdálkodás

  • Az OVF irányítása alatt a szakterület (integrált vízkészlet-gazdálkodás) kutatási, műszaki-fejlesztési és alkalmazáselemzési feladataiban való részvétel.
  • Az OVF irányításával részvétel a természetes vízkészletek klimatikus változásokkal kapcsolatos készletmegváltozásainak és azok szélsőértékeinek várható alakulására vonatkozó kutatási, műszaki-fejlesztési feladatokban.
  • Vízkészlet-gazdálkodást érintő szakértői feladatok ellátása.
  • A vízkészlet-gazdálkodás elemeinek (természetes vízkészlet, vízigény, vízhasználatok és kapacitások), valamint vízminőségi adatok folyamatos nyilvántartása és értékelése.


Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva