Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Árvízvédelmi, Folyószabályozási és Vízminőségi-kárelhárítási Osztály

Árvízvédelem és folyógazdálkodás

Az árvízvédelem célja az állam tulajdonában lévő védművek fenntartása és fejlesztése, továbbá azokon a védekezési feladatok ellátása.

Az ÉMVIZIG kezelésébe 594,2 km hosszúságú elsőrendű árvízvédelmi védvonal tartozik, melyből 573,5 km töltés, 3,9 km árvízvédelmi fal és 16,8 km magaspart. Az árvízvédelmi töltések kiépítettségi szintje jelenleg 56,0 %. Az ÉMVIZIG ideiglenes kezelésébe tartozik továbbá 8 db Bodrog jp-i települést védő körtöltés is, amelyek összes hossza 11,5 km.

A folyógazdálkodás célja a főmederben lezajló folyamatok biztosítása és a folyó dinamikus egyensúlyának megőrzése oly módon, hogy fenntartható legyen az az állapot, amire a folyó maga is törekszik.

Az Igazgatóságunk kezeli a Tisza 103,7 km, a Bodrog 51,1 km, a Hernád 118,4 km és a Sajó 125,1 km hosszú szakaszát melyből 243,5 km szabályozott vagy részben szabályozott, ezenkívül az Igazgatóság kezelésében van a Tiszalöki Vízlépcső és a Hernádszurdoki fenékgát.

Feladatok:

 • Az ÉMVIZIG feladatai közé tartozik a kezelésébe tartozó árvízvédelmi vonalakon és folyószakaszokon a szakágazati és az árvíz és a jég elleni védekezési feladatok ellátása, részbeni ellenőrzése.
 • Együttműködik a társigazgatóságokkal, önkormányzatokkal és azok szerveivel, a védekezésben érdekelt egyéb szervekkel valamint a határvízi együttműködés alapján a Szlovák Köztársasággal.
 • Ellenőrzi a védvonal és a hozzá tartozó létesítmények állapotát, rendjét.
 • Védekezési terveket dolgoz ki, és azokat folyamatosan karban tartja.
 • Közreműködik az állami, önkormányzati, valamint saját célú árvízvédelmi létesítmények fejlesztési, üzemelési összhangjának a megteremtésében.
 • Nyilvántartja a kezelésébe tartozó folyószakaszok mederállapotának, folyószabályozási műveinek és egyéb folyami létesítmények műszaki-gazdasági adatainak nyilvántartását, amelyek a folyók mederviszonyainak meghatározásához értékeléséhez szükségesek ezeket értékelve szükség esetén javaslatokat készít a folyószabályozási beavatkozásokra, valamint előkészíti és irányítja a azok végrehajtását.
 • Gondoskodik a kezelésébe tartozó folyószakaszokon a hajóút kitűzési tervek elkészítéséről, egyeztetéséről, és a kitűzési feladatok ellátásáról.
 • Ellátja a kezelésébe tartozó árvízvédelmi és folyószabályozási művek, létesítmények és tartozékaik, védelmi eszközök anyagok és felszerelések fenntartásával kapcsolatos teendőket.
 • Elvégzi a kezelésében lévő folyami műtárgyak és létesítmények ( vízlépcsők, duzzasztóművek, árvízkapuk, hajózsilipek, torkolati zsilipek, ) üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos teendőket.
 • Gondoskodik ezen műtárgyak kezelési és üzemeltetési szabályzatainak elkészítéséről, az előírások betartásáról, valamint a műtárgyak ellenőrző méréseinek végrehajtásáról.
 • Figyelemmel kíséri a nem vízügyi kezelésben lévő létesítmények ( vízerőtelepek ) üzemeltetését vízgazdálkodási szempontból.
 • Előkészíti és lebonyolítja a műtárgyakkal kapcsolatos beruházásokat.
 • Közreműködik a hatósági engedélyezési tevékenységben, szakvéleményt ad a szakhatósági hozzájárulásokhoz és vízjogi engedélyekhez.
 • Véleményezi a szakágazati szempontból a területrendezési és fejlesztési terveket.
 • Közreműködik a szakágazati előírások, szabványok, irányelvek kidolgozásában.

Az árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály egységei:Az Igazgatóság személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása elérhető a linkre kattintva